• Priėmimas

    Kviečiame mokytis mokykloje, kurioje vadovaujamasi Valdorfo pedagogika bei antroposofiniu požiūriu į žmogų bei pasaulį.

  • Valdorfo pedagogika

    R.Štaineris, kurdamas Valdorfo ugdymo pagrindus, siekė, kad ugdymo programa veiktų vaiką harmonizuojančiai. Esminiai dalykai, kurie įtakoja harmoningą mažo vaiko vystymąsį, …

  • Parama mokyklai

    Šiaulių Valdorfo iniciatyvos mokykla žengia pirmuosius žingsnius, tad visokeriopa pagalba labai reikalinga. Siekiame būti bendruomenine mokykla, kai kiekvienam rūpi kokioje …