• +37067616430
 • info@siauliuvaldorfomokykla.lt
 • Žemaitės g. 83A, Šiauliai
Naujienos
Kodėl verta rinktis Valdorfo pedagogiką

Kodėl verta rinktis Valdorfo pedagogiką

Vaikai iš prigimtiems yra smalsūs ir aktyvūs, trokšta pažinti pasaulį ir nori mokytis, tad vienas pagrindinių Valdorfo pedagogikos ugdymo principų – pasitikėjimas prigimtiniu vaiko gebėjimu ir siekiu pažinti bei mokytis.

Ugdant vaikus ypatingą dėmesį skiriame vaiko amžiaus ypatumams, jo poreikiams konkrečiame amžiaus tarpsnyje, atsižvelgiame į jų individualią raidą, asmenines savybes ir siekiame kiekvienam sudaryti sąlygas augti ir mokytis pagal jo galimybes ir ritmą. Mokykloje mokiniai tarpusavyje nelyginami, nes svarbi kiekvieno vaiko asmeninė pažanga.

Iki septynerių metų vaikas turi patirti, kad pasaulis yra  g e r a s, nuo 7 iki 14 metų, kad pasaulis – g r a ž u s, o per trečiąjį septynmetį – t e i s i n g a s. Siekiame ugdyti visą žmogaus esybę – mąstymą, jausmus ir valią, darniai derinant intelektualią, meninę ir praktinę veiklas.

Kodėl pas mus gera mokytis kiekvienam?

Aplinka ir ritmas

 • Mokykla kuriasi žalioje ir jaukioje vietoje, pačiame miesto centre – prie parko, kur auga šimtamečiai medžiai, giesmes gieda įvairiausi paukščiai. Mums labai svarbu, kad vaikus suptų gamta.
 •  Mokiniams skamba tik mokytojo skambinamas varpelis, vaikai nesinešioja jokių vadovėlių, pratybų sąsiuvinių į namus ir jiems neužduodami namų darbai.
 • Pagrindinis mokymosi laikas nuo 8.00 val. iki 14.00 val., tačiau sutarus vaikai turiningai laiką leis popiečio grupėje iki 17.30 val.
 • Vaikams bus organizuojami būreliai.
 • Planuojame, kad kartą per savaitę pirmokai lankys baseiną – mokysis plaukti.
 • Esant galimybei, organizuosimės išvykas – žygius į mišką.
 • Vaikai valgys sveiką, natūralų vegetarišką maistą. Dėl specialaus meniu vaikui (dėl alergijų ar pan.) tarsimės atskirai.
 • Mokykla pasirūpins mokymuisi reikalingomis priemonėmis (fleitutės, akvarelė, popierius tapymui ir piešimui, teptukai, rašikliai, kreidutės, pieštukai, sąsiuviniai ir kt.).
 • Visa mokyklos bendruomenė (mokytojai, tėveliai, vaikai) ruošiasi ir kartu švenčia svarbiausias metų šventes, taip išgyvendami metų ritmą: Mykolinės, Žibintų šventė, Advento spiralė, Advento ar Velykų mugė, Kalėdos ir Velykos, vaikų gimtadienio šventės.
 • Esame už sveiką technologijų vartojimą, todėl mokykloje mokiniai mobiliaisiais telefonais nesinaudoja.  Siekdami neužgožti amžiaus tarpsnio poreikių, pradinėse klasėse skatiname gyvo garso ir vaizdo gausą, todėl ugdymo procese vengiame naudoti technologijas. Klasės mokytojas ir tėvai susitaria dėl bendrų ekranų naudojimo taisyklių mokykloje ir namuose.
 • Visas mokyklos gyvavimas organizuojamas remiantis bendruomeniškumo principais: pedagoginius klausimus sprendžia Mokytojų kolegija, ūkinius-ekonominius – mokinių tėvelių ir mamyčių sudaryta darbo grupė. Tai mokykla, kuri neturi direktoriaus.

Ugdymo procesas

 • Valdorfo pedagogikos mokyklose įsitikinta, kad ne vadovėliai, o mokytojo asmenybė daro lemiamą įtaką vaiko mokymosi procesui. Iš mokytojo tai pareikalauja nuoširdaus, kūrybingo, atsakingo pasiruošimo pamokai – tas pats ugdymo turinys mokiniams perteikiamas ypatingai, prasmingai, su mokytojo pajautimu.
 • Vaikus nuo pirmos iki šeštos ar septintos klasės veda tas pats Mokytojas. Taip išsaugojamas mokymosi tęstinumas, vaikai išvengia streso dėl besikeičiančių pedagogų.
 • Vaikai mokykloje pagrindinius dalykus mokysis 2-4 savaičių periodais, taip galėdami visapusiškai įsigilinti į dalyką, o po periodo pertraukos susigulėjusias žinias atnaujinti ir papildyti.
 • Pagrindinėje pamokoje, kuri trunka dvi akademines valandas (1,5 valandos), vaikams nereikės TIK sėdėti suole ir klausyti Mokytojo. Pamokos pradžioje vyksta ritminė dalis, kuri skirta klasei suburti, nuteikti darbui. Tuomet vaikai dainuoja ir žaidžia, deklamuoja, daro įvairius ritminius pratimus. Vėliau skiriama laiko ankstesnės temos prisiminimui, įtvirtinimui ir naujos medžiagos mokymuisi. Pradinėse klasėse pamoka užbaigiama pasaka, legenda ar istorija. Remiantis tokia pagrindinės pamokos struktūra galima harmoningai organizuoti pamokos darbą: tarp susitelkimo ir atsipalaidavimo, protinio ir praktinio darbo.
 • Pradinėse klasėse vadovėlis, kaip pagrindinis mokomosios medžiagos šaltinis, nenaudojamas, jį atstoja mokinio sąsiuvinis-knyga. Savo sąsiuviniuose-knygose visiškai viską daro tik pats mokinys – rašo tekstus,  juos iliustruoja, tad svarbiausias skirtumas tarp jų ir spausdintų pratybų sąsiuvinių yra įsitraukimas.  Toks kūrybinis darbas leidžia vaikui gilintis į mokomąją medžiagą per asmeninį suvokimą.
 • Itin svarbus mokymasis per patyrimą. Po pagrindinės pamokos mokomės dalykų, kuriems reikia nuolatinių pratybų – gimtosios ir užsienio kalbų, matematikos, dailės, darbelių, muzikos, kūno kultūros, šokių, euritmijos. Šios pamokos trunka 45 minutes. Siekiama, kad šios pamokos darniai sietųsi su pagrindinės pamokos tema. Dviejų užsienio kalbų – anglų ir rusų – vaikai mokosi nuo 1 klasės, o dailės ir muzikos pamokos vyks iki pat 12 klasės.
 • Valdorfo pedagogikos mokyklose kiekvieno mokinio pasiekimai vertinami individualiai, atsižvelgiant į jo galimybes ir pasiektą raidos lygį. Mokytojai reguliariai bendrauja su tėvais apie vaikų pasiekimus ar nesėkmes susitikimuose ar raštu, tariasi ir drauge sprendžia, kaip padėti įveikti sunkumus. Mokytojas stebi kiekvieno mokinio vystymąsi, stebi jo įsitraukimą į veiklas, pastangas, aktyvumą, ypatingus gebėjimus kokioje nors srityje, dalyvavimą santykiuose. Kasmet mokytojai rašo charakteristiką apie vaiko raidą – aprašomi jo mokymosi pasiekimai, įgyti įgūdžiai, darbo stilius, dalyvavimas socialinėje veikloje. 1-5 klasėse mokytojai stebi mokinį ir taiko formuojamąjį vertinimą, kuris padeda suprasti vaiko raidą ir skatina kiekvieną vystytis pagal individualias galimybes. 6-8 klasėse vyrauja formuojamasis vertinimas, kuriuo mokytojai stengiasi suteikti mokiniams reguliarų grįžtamąjį ryšį. 9-12 klasėse, kaip ir vidurinėje pakopoje, mokiniai yra vertinami formuojamuoju, o taip pat diagnostiniu ir apibendrinamuoju būdais, mokiniams rašomi pažymiai (dešimties balų sistema). Jei mokinys išeina į kitą mokyklą, jo vertinimai paverčiami pažymiais, išduodamas patvirtintos formos bendrojo lavinimo mokyklos mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas.

Kviečiame pasižiūrėti Vilniaus Valdorfo mokyklos mokinės ir mokytojos Emilijos išsamų interviu apie Valdorfo pedagogiką. Bus labai įdomu, pažadam!

Skip to content